Entrepreneurial Skills Pass (ESP)

 

Entrepreneurial Skills Pass (ESP) er et tilbud til alle elever, der er med i Company Programme. Ved at gennemføre en selv-evalueringstest (efter deltagelse i Company Programme) og en afsluttende online eksamen får eleverne et internationalt anerkendt bevis på, at de – udover deres faglige viden – har entreprenørielle kompetencer, der er efterspurgt på arbejdsmarkedet.

Vi udbyder ESP på både dansk og engelsk. 

 

 

 

 

Selvevaluering

Første skridt i certificeringen er en selv-evalueringstest eleverne tager lige efter deres Company Programme-forløb. Her skal eleven vurdere sig selv inden for de kompetencer, der styrkes gennem arbejdet med Company Programme:

• Kreativitet
• Samarbejde
• Selvtillid
• Initiativ
• Ansvarsfølelse
• Vedholdenhed
• Overblik over ressourcer


Eleverne tager selv-evalueringstesten efter deres Company Programme-forløb – hvilket gør dem opmærksomme på den udvikling og læring, de har været igennem.

Online eksamen

Selve certificeringen foregår ved at tage en online eksamen på skolen. Her har eleverne 45 minutter til individuelt at svare på ca. 24 spørgsmål inden for de emner, der arbejdes med i Company Programme.

Det er altså elevernes faglighed og deres forståelse af grundelementerne i virksomhedsdrift, de bliver testet i. Eksamen foregår som en reel eksamenssituation, der skal organiseres på den pågældende skole

Du kan prøve en demo-version af eksamen her.

 

Se ESP-diplomet der fås ved bestået eksamen

 

 

Eksamens formål

Den afsluttende entreprenørskabseksamen har til formål at vurdere og bedømme
elevernes teoretiske og faktuelle viden (fakta, principper, teorier og praksis i relation
til et emneområde eller et studium) samt deres kognitive og praktiske færdigheder
(evnen til at anvende viden og bruge denne viden i udførelsen af opgaver og
opgaveløsning) om de vigtigste grundlæggende forretningsmæssige problemstillinger
og begreber.

 

 

Der fokuseres på fire hovedkategorier, der beskriver de vigtigste
områder, som eleverne bør erhverve sig viden om i løbet af deres
entreprenørskabsuddannelse.

 

 

Tilgængelige ESP-materialer

I disse materialer kan eleven få indsigt i hvilke hovedområder og underemner som ESP-eksamen indeholder, og blive klogere på de læringsformål som de forskellige kategorier belyser. Materialet beskriver også hvilke færdigheder den enkelte elev bør være i stand til at kunne forklare og illustrere. Dette findes i ESP-eksamenspensum, hvor man kan læse og se de emner der indgår i eksamen. Dertil er det muligt at hente en ordliste også, der giver mulighed for at slå ord op man er i tvivl om, eller mangler en uddybende forklaring på et bestemt ord.

De to materialer kan tilgås ved at klikke nedenunder, og kan også downloades når man klikker ind på dem.

 

ESP-eksamenspensum

ESP-ordliste

 

 

 

Vil du benytte ESP?

Så kontakt os endelig, så hjælper vi jer igang med selvevaluering og eksamen. Vi er selvfølgelig også klar til at svare på dine spørgsmål


Kontakt programlederne

Pernille Rasmussen

pernille@ffefonden.dk

 

Mette Meulengracht Jensen

mettem@ffefonden.dk