Om Company Programme

Company Programme er et virkelighedsnært entreprenørskabsforløb for ungdomsuddannelserne, der udfordrer og styrker elevernes innovative og entreprenørielle kompetencer. Forløbet træner eleverne i at udvikle deres gode idéer og omsætte dem til realiserbare virksomheder eller sociale projekter.

 

 

Katalysator for fremtidens iværksættere og innovative medarbejdere

Company Programme gør eleverne handlekompetente og gør dem i stand til at se muligheder og uudnyttede potentialer. Programmet sætter fagligheden og kreativiteten i spil og booster elevernes omverdensforståelse og troen på, at de kan selv. Kompetencer, der fremadrettet er med til at skabe succesfulde iværksættere og innovative medarbejdere.

Undervejs i forløbet har elevholdene mulighed for at deltage i regionale og nationale konkurrencer, hvor de præsenterer deres idéer over for erhvervsfolk, som optræder som dommere. Mødet med dommerne giver eleverne den relevante og konstruktive feedback, der skal til for at kvalificere idéerne videre i processen, som igen skal til for, at de i sidste ende kan føre dem ud i livet.

Se tidslinjen over vores konkurrencer

Tilmeld jer Company Programme

Alle konkurrencer og events i Company Programme er udviklet på baggrund af Fonden for Entreprenørskabs Taksonomi i Entreprenørskabsuddannelse.

Læs taksonomien her

 

 

Se, hvordan det er at være med i Company Programme

 

Se video om Company Programme

 

 

Company Programme er en del af Fonden for Entreprenørskab

Company Programme har eksisteret i Danmark siden 1993 og er en del af Fonden for Entreprenørskab. I dag deltager flere tusinde elever fra hele landet i forløbet hvert år. I Europa deltager mere end 250.000 unge årligt i Company Programme, der er anerkendt af Europakommissionens Enterprise Directorate General som ”Best Practice in Entrepreneurship Education”, og på verdensplan har Company Programme eksisteret i mere end 100 år. 

Fonden for Entreprenørskab hjælper skoler og uddannelser med at fremme entreprenante og innovative evner hos elever og studerende. Målet er, at entreprenørskab skal være en naturlig del af undervisningen på alle uddannelsesniveauer i Danmark.

Helt konkret arbejder Fonden for at sikre, at alle elever og studerende færdiggør skole og uddannelse med evner til at tænke nyt, se muligheder og omsætte ideer til værdi som både talentfulde iværksættere og værdifulde medarbejdere til gavn for Danmark. Vi kalder det entreprenant dannelse.

Fonden for Entreprenørskab er desuden det centrale nationale videncenter og omdrejningspunkt for udvikling af entreprenørskab i undervisningen på alle uddannelsesniveauer i Danmark.

Besøg Fonden for Entreprenørskab

 

 

Beskyttelse af idéer

I Company Programme arbejdes der med gode idéer. Indimellem viser det sig, at nogle af disse idéer er så gode, at det bør overvejes, om de skal beskyttes på den ene eller anden måde. Find mere information om beskyttelse af idéer på hjemmesiden Styrk din idé, som er udviklet af Patent- og Varemærkestyrelsen.

Besøg Styrk din idé

 

 

Hvordan forbereder den enkelte underviser sine elever på deltagelsen i Company Programme og konkurrencen?

I undervisningen op til konkurrencen kan du bruge bedømmelseskriterierne som læringsmål og forberede dine elever på, at det er de spørgsmål, som dommerne vil stille dem til konkurrencen.

Åbn bedømmelseskriterier for rapport

Åbn bedømmelseskriterier for standinterview

Åbn bedømmelseskriterier for scenepræsentation

Åbn bedømmelseskriterier for det lukkede dommerinterview

 

 

Bliv inspireret af tidligere vindere gennem tre årtier

Company Programme har eksisteret i Danmark siden 1993, hvor elever igennem et spændende undervisningsforløb udvikler idéer og koncepter. Nu kan du møde vinderne og blive inspireret af deres idéer.

Mød vinderne her

 

 

 

Har du brug for at snakke med os?

Vi er altid klar til at hjælpe dig, uanset om du har spørgsmål eller skal hjælpes igennem din tilmelding.

 

Kontakt programleder

Pernille B. Rasmussen 

pernille@ffefonden.dk

Kontakt programleder

Mette Meulengracht Jensen   

mettem@ffefonden.dk